درباره ما

درباره ما

تاریخچه ما

شرکت موبایل سیگنال از سال 1397 در زمینه خرید ، فروش تجهیزات مخابراتی فعال میباشد.
در حاضر مشاوره و اجرای پروژه های تفویت آنتن موبایل فعالیت اصلی این مجموعه می باشد.

از دیگر فعالیت های این شرکت اجرای زیر ساخت مخابراتی برای برج های در حال ساخت ، خدمات اینترنت معادن و کارگاه های ساختمانی ، خدمات اینترنت روستایی تحت شبکه GSM و ارائه راه کار مخابراتی مبتنی بر شبکه های نسل چهارم و پنجم تلفن همراه میباشد.

  • کیفیت
  • دقت
  • ایمنی
  • مطمئن